Beskyďáček je název pro část klubových aktivit, které jsou určeny dětem na I. stupni ZŠ. Vzhledem k tomu, že volejbal je oproti jiným sportům mnohem náročnější na koordinaci pohybů a vzájemnou souhru, přišel Český volejbalový svaz s myšlenkou barevného minivolejbalu. Barevný proto, že jednotlivé věkové skupiny jsou odlišeny stejně hravými a veselými barvami jako jsou děti samy. Jedná se v podstatě o prvky volejbalu, které jsou aplikovány do hry s míčem s přihlédnutím k aktuálním vývojovým schopnostem dětí. Začíná se od obyčejného přehazování míče s chytáním a postupně se zapojují jednotlivé volejbalové prvky, které děti v daném věku zvládnou. Postupně tak přirozeně přejdou ke klasickému volejbalu a neodcházejí k jiným, „jednodušším“ druhům sportu. Barevný minivolejbal (BMV) se nám pod názvem Beskyďáček - Red Volley podařilo implementovat již celkem do 7 škol ve Frýdlantě nad Ostravicí a okolí. Naším cílem je umožnit co největšímu počtu dětí sportovat ne pro výkon, ale pro radost z pohybu a ze hry.