02. 09. 2022

Příměstský tábor s Beskyďáčkem

​O prázdninách opět nemohlo chybět dobrodružství s Beskyďáčkem.

Na příměstském táboře v Kunčicích p.O. se na týden děti tentokrát proměnily v indiány. Tito stateční indiáni v průběhu týdne prošli indiánskou stezkou, postavili týpí a ozdobili totem. Za odměnu navštívili kino ve Frenštátu p. R. Také si upletli čelenky a vytvořili vlastní indiánský oděv.

Dokázali, že jsou skvělými kuchaři a na ohni v kotlíku uvařili indiánskou polévku. Odvážně se vydali po stopách a na základě indicií měli vyčíst, kde se nachází poklad. Všem se podařilo poklad najít a svou kořist – poklad si odnášeli s úsměvem na tváři do svých příbytků. Nechybělo ani osvěžení v řece Čeladenka.

Skvělým vedoucím Simči a Renči moc děkujeme, děti si tábor opět velmi užili!


Jana Baborová